MOnteveRDi – 1996

Musk Claudio Monteverdi / Idé & regi Benoît Malmberg

”Detta var ett mästerverk, som måste göra varje åhörare upprymd.”
Nenad Turkalj, the Vijesnik, (Dubrovnik)

Hertig Vincenzo Gonzaga av Mantua (1562 –1612) var en av Italiens största musik- och teaterälskare. Han sökte en sångerska. Som musikamatör älskade han en förening av öron och ögonfägnad, och ibland intresserade honom sångerskans behag mera än själva sången. Hela Rom kände till historien om den trettonåriga sångerskan Caterinuccia Martinellis ”engagemang” hos furst Gonzaga. Gonzaga hade hört talas om Caterinuccia vackra röst och personliga behag och befallde sin agent i Rom att ordna med ett kontrakt. Denna angelägenhet gav anledning till en så vidlyftig och detaljerad korrespondens mellan Mantua och Rom som om det allra minst gällt förvärvet av en staty av Michelangelo.

Under karnevalen 1607-1608 skulle Martinelli uppträda i Rinuccinis melodrama Arianna med arior av Claudio Monteverdi. Samma dag föreställningen skulle äga rum spred sig nyheten att sångerskan plötsligt avlidit. Dödsfallet var gåtfullt och det torde få anses säkert att någon hade förgiftat den vackra romarinna. Hertigen förhindrade en alltför noggrann undersökning kring själva dödsorsaken.