Steninge slott

Vokal dramatik
Sprungna ur teatervärlden har Romeo & Julia Kören tagit fasta på det ideal där musik och sceniskt berättande hör samman. Ett framträdande av Romeo & Julia Kören är därför både en musikalisk och en visuellt uttrycksfull upplevelse. Kören är en ensemble som sjunger och samtidigt lever ut musiken — en egensinnig form av vokal dramatik. Den musikaliska spännvidden är stor: italiensk renässans, fransk barock, slaviska sånger och mustiga folkvisor — musik som sveper in publiken i en väv av magiska tablåer och berättelser om smekande kärleksklagan och frodiga burleskerier. Romeo & Julia Kören bildades 1991 för att medverka som musikaliskt inslag i en uppsättning av Shakespeares Romeo & Julia på Dramaten. Kort därefter började kören leva sitt eget liv. I egna föreställningar och renässanskonserter presenterade Benoît Malmberg sin personliga och fantasieggande blandning av sång, dans och teater. Ensemblen består av ett femtontal sångare/ skådespelare samt en musiker. Vid framträdanden varierar antalet medverkande: tolv – tio – åtta – en kvartett – en solist. Renässansluta och slagverk ger musikalisk bakgrund till de olika sättningarna. Romeo & Julia Körens målsättning är att på ett lekfullt och personligt sätt skapa gränsöverskridande musik- och teaterupplevelser, vara en internationellt verksam ensemble i ständig utveckling som rör och berör sin publik.

Renässanskonsert
Under en renässanskonsert möts publiken av Romeo & Julia Körens mest lekfulla sida. På repertoaren finns ett stort antal sånger som vanligtvis framförs till ackompanjemang av renässansluta och slagverk under ledning av Benoît Malmberg. Romeo & Julia Körens renässanskonserter ges på Dramaten vår, sommar, höst, och jul. På turné och under gästspel anpassas renässanskonserten och kören använder sig av de rumsliga möjligheter som den aktuella lokalen erbjuder.

Föreställning
I Romeo & Julia Körens föreställningar väver Benoît Malmberg samman musik, dramatik och koreografi. Musiken lyfter fram berättelsen samtidigt som det sceniska uttrycket ger kraft åt sångerna. Styrkan i denna växelverkan har under nästan två decennier berört såväl publik som kritiker på festivaler världen över. Det moderna tilltalet i Romeo & Julia Körens framföranden talar till publiken utan några krav på förhandskunskaper inom renässansmusik. Turneér har tagit Romeo & Julia Kören till ett trettiotal länder — bland andra Japan, Tibet, Nepal, Frankrike, Italien, Albanien, Kroatien, Island, Kosovo och USA. Kören har medverkat under fem Nobelmiddagar i Blå Hallen och vid Kronprinsessans bröllop 2010